Projects

100th anniversary of the restoration
of the State of Lithuania

Actress & Writer
Aurelija Budzyte

By – MJ Jahami

100th anniversary of the restoration of the State of Lithuania

Su gimtadieniu, Lietuva!

Šimtas metų. Tai daug ar mažai?..
Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejus. Čia gyveno mūsų broliai milžinai!
Tad šią sukaktį švęsti privalome kiekvienas. Kiek protėvių kadaise už laisvę kovojo,
Žmonės šioj žemėj didingą istoriją kūrė. Dėl žodžio, kalbos išlikimo gyvybes aukojo…
Kiek daug visų jų dėka šiandieninė karta turi. Trispalvė: geltona, žalia ir raudona.
Su garbingu Vyčiu priešaky. Lietuviškai čia dainos skamba: Mes — vis dar milžinų šalis!
Didžiuojuos būdamas lietuvis. Istorija, tradicijomis, kultūra šalies.
Manau jokiais gražiausiais posmais Neapsakysiu to jausmo savo širdies.
Čia kvepia net dangus. Ne tik medus ant stalo. Gali išgirsti kaip auga žolė.
Arba tylią vakaro lopšinę. Stebėti kaip nuo obels žiedų sodai pabąla.
Arba kaip medžiai žiemą šerkšnu pasidabinę. Upelio vingis. Motulė.
Kaimo trobelė. Paukščio lizdas. Medinis kryžius prie kelio…
Ir tai tik vaikiško delno maža saujelė Viso to grožio, kuris slypi mano šalelėj.
Ir nors būna sunkių laikų, daug netiesos. Čia — Lietuva. Juk čia — lietūs lyja.
Nepraraskime vilties. Tikėjimo. Drąsos. Juk mes drauge.

Laisvi. Mes — milžinai! Ir jie kaskart mumyse atgyja!